Komplet Garnitura za Slatkara

Komplet Garnitura za Slatkara

ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОД АНТИМАГНЕТЕН ИНОКС АИСИ-304 ВИТРИНАТА Е СО ТРКАЛА И КОЧНИЦИ ПОЛИУРЕТАНСКА ИЗОЛАГИЈА СИСТЕМОТ НА ЛАДЕЊЕ Е ВОЗДУШЕН ИЛИ ВОДЕН ВО ВИТРИНАТА Е ВРГРАДЕН САД ЗА ЛАЖИЦА ЗА СЛАДОЛЕД ВО ЦЕНАТА СЕ...
Plazma Gelato 11

Plazma Gelato 11

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО 16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 24 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ  НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА. ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОД...
Plazma Gelato 8

Plazma Gelato 8

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО        2 X16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 2X36 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА. ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ВИТРИНАТА...
Plazma Gelato 7

Plazma Gelato 7

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО 16 ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 48 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА. ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА...
Plazma Gelato 6

Plazma Gelato 6

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО 2 X 20 ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 2 X 30 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОД АНТИМАГНЕТЕН ИНОКС...