ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО 16 ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ24ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35C  -20C

table-vitrina-sladoled

 

  • ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ
  • Interiors per customer requirement
  • ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОД АНТИМАГНЕТЕН ИНОКС АИСИ-304
  • ANTIMAGNETEN made ​​from Inox AISI-304
  • ВИТРИНАТА Е СО ТРКАЛА И КОЧНИЦИ
  • Is made ​​with wheels and brake
  • ПОЛИУРЕТАНСКА ИЗОЛАГИЈА
  • Polyurethane insulation
  • СИСТЕМОТ НА ЛАДЕЊЕ Е ВОЗДУШЕН ИЛИ ВОДЕН
  • Is the cooling system air or WATERWAYS
  • ВО ВИТРИНАТА Е ВРГРАДЕН САД ЗА ЛАЖИЦА ЗА СЛАДОЛЕД
  • It has a container spoon ice cream
  • ВО ЦЕНАТА СЕ ВКЛУЧЕНИ И КАСЕТИ ЗА СЛАДОЛЕД СО ДИМЕНЗИИ 360/165 ИЛИ 360/250
  • The price includes ice cream and cassettes in sizes 360/165 OR 360/250
  • СТАКЛЕНИОТ ПРОСТОР ОД ВИТРИНАТА СЕ СОСТОИ ОД КАЛЕНО СТАКЛО СО ДИМЕНЗИИ ОД 0,6 ИЛИ 10 ММ
  • GLASS space consisting of tempered glass with dimensions of 0.6 or 10 MM
  • КОМПРЕСОРОТ Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ОД МАРКИТЕ DANFOSS, DORIN,LINITE HERMETIQUE, COPELAND.
  • Compressor Custom of the brands DANFOSS, DORIN, LINITE HERMETIQUE, COPELAND.

This post is also available in: mkMacedonian