Plazma Gelato 12

Plazma Gelato 12

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО        12  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 24 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ...
Plazma Gelato 11

Plazma Gelato 11

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО        16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 24 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ...
Plazma Gelato 10

Plazma Gelato 10

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ SUPER  GELATO СО        16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 24 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ...
Plazma Gelato 9

Plazma Gelato 9

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО        16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 24 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ...
Plazma Gelato 8

Plazma Gelato 8

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО        2 X16  ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 2X36 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ...
Plazma Gelato 7

Plazma Gelato 7

ВИТРИНА ЗА СЛАДОЛЕД МОДЕЛ PLAZMA GELATO СО 16 ПИКСЛИ 360/165 ИЛИ 48 ПИКСЛИ 360/250 . ВОЗДУШНО ИЛИ ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ. ГАРАНЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ      НА +35 C -20C. СО ДВА БОЧНИ ШАНКОВИ ЗА НАПЛАТА ИЛИ ГРАНИТА.   ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ Interiors per...