МОДЕЛ PLAZMA PASTRY

ВОЗДУШНО ЛАДЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД +35C  ЛАДИ -2/+8C.
МОДЕЛ ВИТРИНИ ЗА КОЛАЧИ

vitriniza_kolaci

 • ЕНТЕРИЕРОТ НА ВИТРИНАТА Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ
 • Interiors per customer requirement
 • ВИТРИНАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОД АНТИМАГНЕТЕН ИНОКС        АИСИ-304
 • ANTIMAGNETEN made ​​from Inox AISI-304
 • ВИТРИНАТА Е СО ТРКАЛА И КОЧНИЦИ
 • Is made ​​with wheels and brake
 • ПОЛИУРЕТАНСКА ИЗОЛАГИЈА
 • Polyurethane insulation
 • СИСТЕМОТ НА ЛАДЕЊЕ Е ВОЗДУШЕН ИЛИ ВОДЕН
 • Is the cooling system air or WATERWAYS
 • СТАКЛЕНИОТ ПРОСТОР ОД ВИТРИНАТА СЕ СОСТОИ ОД КАЛЕНО СТАКЛО СО ДИМЕНЗИИ ОД 0,6 ИЛИ 10 ММ
 • GLASS space consisting of tempered glass with dimensions of 0.6 or 10 MM
 • КОМПРЕСОРОТ Е ПО ЖЕЛБА НА КУПУВАЧОТ ОД МАРКИТЕ DANFOSS, DORIN,LUNITE HERMETIQUE, COPELAND.
 • Compressor Custom of the brands DANFOSS, DORIN, LINITE HERMETIQUE, COPELAND.